Gürcüce Tercüme

Gürcüce Hakkında Bilgi

GürcüceKafkas dilleri‘nin, Güney Kafkas dilleri öbeğine bağlı bir dildir. Başta Kartça (Gürcüce:Kart-ul-i ena) ve Acarca (Gürcüce:Acar-ul-i) olmak üzere birçok lehçeyi içerir. Günümüzde Gürcüce içinde Kartça edebi dil olup, Gürcistan‘ın resmi dilidir.

Konuşulduğu yerler

Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) yanı sıra, TürkiyeİranAzerbaycanRusyaABD ve Avrupa‘nın değişik bölgelerinde Gürcücenin değişik lehçeleri konuşulur.

Öte yandan Gürcistan Yahudilerinin konuştuğu ve Gruzinik veya Kivrul-i olarak adlandırılan dili de Gürcistan’da 20.000 kişi ve ayrıca başka yerlerde 65.000 kişi (İsrail’de 60.000 kişi) konuşmaktadır.

Lehçeleri

Gürcüce’nin, önemli ölçüde farklılık gösteren birçok lehçesi bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları Kartça (veya Kartl lehçesi) ile Acarcadır. Bunun dışında, İmeret lehçesi, Raça-Leçhum lehçesi, Gurya lehçesi, Kahet lehçesi, İngilo lehçesi (Azerbaycan’da konuşulur), Tuş lehçesi, Hevsur lehçesi, Mohev lehçesi, Pşav lehçesi, Mtiul lehçesi, Fereydan lehçesi(İran’da konuşulur), Meshet lehçesi bulunmaktadır.

Gürcüce Çeviri Servisi

Gürcüce Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık mütercim tercümanlık mezunu anadili Gürcüce olan veya Gürcüce dili üzerine ihtisas yapmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir tercümanın günlük Türkçe Gürcüce ve/veya Gürcüce Türkçe kapasitesi ortalama 20 – 25,000 karakterdir (20 – 25 sayfa).

EDU Çeviri Gürcüce tercüme alanında aşağıdaki konu başlıkları doğrultusunda hizmet vermektedir:

Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri – Çevirileri

Gürcüce web sayfası çevirisi ve tasarımı & Bilgisayar Programları çevirileri: EDU Çeviri uzman tercümanları, ve yine EDU Grup bünyesinde bulunan grafiker ve programcılarımızdan oluşan ekibimizle, son teknoloji yazılımlarını kullanarak siteniz tüm grafik arabirimleri ve içerdiği tüm metinlerle birlikte tercüme edilmektedir.

Gürcüce Ticari Tercüme – Çeviri: Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, dokümanlar, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, sunumlar, araştırmalar, toplantı tutanakları, kanun ve yönetmelikler, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları v.b. yazılı tercümeler, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Gürcüce Teknik Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Otomotiv, Otomasyon, Hidrolik-Pnömatik, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar. Elektrik, Genel Elektronik, İletişim Cihazları, Tekstil, Kimya, İnşaat, Mimarlık, çeşitli Üretim Makineleri, Tıp Cihazları, Hava – Kara taşıt ve makineleri. Ziraat, Çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro ve bunun gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Gürcüce Tıbbi / Medikal Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız ve doktorlardan oluşan uzman kadromuzla Anestezi, Biyoistatistik, Dahiliye, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Tıbbi ürün lisans ve patentleri, medikal cihaz satan firmaların tanıtımları ve bu gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Gürcüce Hukuki Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından Vekâletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunların Türkçeye ve Türkçeden Gürcüce dilinde , mahkeme ve duruşmalarda ise ardıl çeviri hizmeti verilmektedir.

Gürcüce Bilimsel ve Akademik Çeviri – Tercüme: Kitaplar, Tezler, ödevler akademik araştırma ve bu gibi konularda, genellikle üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine sunulan tercüme hizmetimizdir.

Gürcüce Edebi ve Sanatsal Çeviri – Tercüme: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden Gürcüce diline çevrilmesini kapsamaktadır.

Sözlü Tercümeler – Çeviriler

Gürcüce Ardıl Çeviri – Tercüme: Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Özel donanım gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda, telefon görüşmelerinde ve refakat hizmetleri için idealdir.

Gürcüce Simültane Tercüme – Çeviri: Konuşmacının söylediklerinin eşzamanlı olarak bir tercüman tarafından hedef dile özel ses sistemleri ve tercüman odaları veya kabin sistemleri kullanılarak dinleyicilere aktarılması hizmetidir. Yabancı firma veya kişilerle yapacağınız toplantı, konferans, seminer veya çeşitli organizasyonlarınızda bire bir profesyonel tercümanlar aracılığıyla gereksinim duyduğunuz tüm dillerde Simültane Tercüme Hizmetleri verilmektedir.