Boşnakça Tercüme

Boşnakça Hakkında Bilgi

Boşnakça (bosanski jezik), Bosna-Hersek‘in resmi dilidir. Ülkenin nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan Boşnaklartarafından konuşulur. Özellikle son yıllarda Hırvatça ve Sırpça ‘dan hem biçim, hem sözcük dağarcığı bakımından iyice farklılaşmaya başlamıştır. Latin alfabesiyle yazılır. Boşnakça alfabesi 30 harften oluşur. Bunlardan 4ü sesli harf, 26sı ise sessiz harftir. Türkiye‘deki tek Boşnakça – Türkçe sözlük olan Fono Yayınları‘ndan çıkan sözlüğün önsözü şöyledir:

Şimdiye kadar hep Sırpça – Hırvatça olarak isimlendirilmiş bir dilin Boşnaklar tarafından kullanılan ve Boşnaklara özgü değişiklikleri içeren şekli ilk defa bu sözlükte yer almaktadır. Bir bakıma bu sözlük Sırpça – Hırvatça dili olmaktan ayrılarak Boşnakça dili olma yönünde gelişmeye başlamış bir dilin ilk sözlüğü olma özelliği ve önceliğini taşımaktadır. Zaman içinde gelişerek ve birçok değişikliklere uğrayarak Sırpça – Hırvatça dan daha da ayrılma eğilimi göstermesi mümkün olan Boşnakça dilindeki bu sözlüğü Boşnaklara ve onların en yakını olan Türklere kazandırdığı için FONO mutluluk duymaktadır.

Boşnakça Tercüme Servisi

Boşnakça Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık mütercim tercümanlık mezunu anadili Boşnakça olan veya Boşnakça dili üzerine ihtisas yapmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir tercümanın günlük Türkçe Boşnakça ve/veya Boşnakça Türkçe kapasitesi ortalama 20 – 25,000 karakterdir (20 – 25 sayfa).

EDU Çeviri Boşnakça tercüme alanında aşağıdaki konu başlıkları doğrultusunda hizmet vermektedir:

Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri – Çevirileri

Boşnakça web sayfası çevirisi ve tasarımı & Bilgisayar Programları çevirileri: EDU Çeviri uzman tercümanları, ve yine EDU Grup bünyesinde bulunan grafiker ve programcılarımızdan oluşan ekibimizle, son teknoloji yazılımlarını kullanarak siteniz tüm grafik arabirimleri ve içerdiği tüm metinlerle birlikte tercüme edilmektedir.

Boşnakça Ticari Tercüme – Çeviri: Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, dokümanlar, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, sunumlar, araştırmalar, toplantı tutanakları, kanun ve yönetmelikler, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları v.b. yazılı tercümeler, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Boşnakça Teknik Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Otomotiv, Otomasyon, Hidrolik-Pnömatik, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar. Elektrik, Genel Elektronik, İletişim Cihazları, Tekstil, Kimya, İnşaat, Mimarlık, çeşitli Üretim Makineleri, Tıp Cihazları, Hava – Kara taşıt ve makineleri. Ziraat, Çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro ve bunun gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Boşnakça Tıbbi / Medikal Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız ve doktorlardan oluşan uzman kadromuzla Anestezi, Biyoistatistik, Dahiliye, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Tıbbi ürün lisans ve patentleri, medikal cihaz satan firmaların tanıtımları ve bu gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Boşnakça Hukuki Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından Vekâletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunların Türkçeye ve Türkçeden Boşnakça dilinde , mahkeme ve duruşmalarda ise ardıl çeviri hizmeti verilmektedir.

Boşnakça Bilimsel ve Akademik Çeviri – Tercüme: Kitaplar, Tezler, ödevler akademik araştırma ve bu gibi konularda, genellikle üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine sunulan tercüme hizmetimizdir.

Boşnakça Edebi ve Sanatsal Çeviri – Tercüme: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden Boşnakça diline çevrilmesini kapsamaktadır.

Sözlü Tercümeler – Çeviriler

Boşnakça Ardıl Çeviri – Tercüme: Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Özel donanım gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda, telefon görüşmelerinde ve refakat hizmetleri için idealdir.

Boşnakça Simültane Tercüme – Çeviri: Konuşmacının söylediklerinin eşzamanlı olarak bir tercüman tarafından hedef dile özel ses sistemleri ve tercüman odaları veya kabin sistemleri kullanılarak dinleyicilere aktarılması hizmetidir. Yabancı firma veya kişilerle yapacağınız toplantı, konferans, seminer veya çeşitli organizasyonlarınızda bire bir profesyonel tercümanlar aracılığıyla gereksinim duyduğunuz tüm dillerde Simültane Tercüme Hizmetleri verilmektedir.