Hukuki Tercüme

Hukuki çeviriler büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektirir. Bu anlamda, Sözleşme hukuku, Mülk Hukuku, Kriminal Hukuk, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve diğer hukuk konulu metin ve belgelerin tercümesi. Vekâletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, dava çevirileri. Tanık ifadesi çevirileri, lisans çevirileri vb. çeviriler, Uluslararası ve Türk Hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Çeviri tesliminde ihtiyaçlara uygun olarak aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmektedir:

 • Kurumsal (elektronik posta yoluyla, disket veya CD ortamında, sayfa düzeni yapılmış belge çıktısı şeklinde)
 • Noter tasdikli
 • Yeminli tercüman onaylı
 • EDU Çeviri kaşeli, onaylı.

Hukuki tercüme hizmeti verdiğimiz bazı müşteriler:

Hukuki Çeviri Referanslarımız

 • Aksan Hukuk Bürosu
 • Gür Hukuk Bürosu
 • Elmadağ Hukuk Bürosu
 • Esin Hukuk Bürosu
 • Mertvan Hukuk Bürosu
 • IKMS Hukuk Bürosu
 • Paksoy Avukatlık Bürosu
 • Şafak Sezer İsviçre Mahkeme Dosyası (2500 sayfa)
 • Ülgener Avukatlık Bürosu
 • Y&T Hukuk Bürosu
 • Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı
Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi Kontrat Çevirisi
AT (AB) Mevzuatı Tercümesi Kredi Sözleşmesi Çevirisi
Avukat Tercüme Lisans Sözleşmesi Çevirisi
Bayilik Sözleşmesi Tercümesi Mahkeme Kararı Tercümesi Çeviri
Boşanma Kararı Tercümesi Matbu Form Çevirisi
Denizcilik Sözleşmesi Tercümesi Mevzuat Çevirisi
Dernek Tüzüğü Tercümesi Nüfus Belgesi Çevirisi
Dilekçe Tercümesi Önerge Çevirisi
Distribütörlük Tercümesi Özel Evrak Çevirisi
Evrak Tercümesi Polis Temyiz Belgesi Çevirisi
Form Tercümesi Satış Sözleşmesi Çevirisi
Genel Esaslar Tercümesi Senet Çevirisi
Genelge Tercümesi Sözleşme Çevirisi
Gizli Evrak Tercümesi Sulh Sözleşmesi Çevirisi
Gizlilik Dereceli Belge Tercümesi Sulh Sözleşmesi Çevirisi
Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi Taahhütname Çevirisi
Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi Tapu Çevirisi
Hukuk Bürosu Tercümesi Taşeron Sözleşmesi Çevirisi
Hukuk İşleri Tercümesi Tescil Evrakları Çevirisi
Hukuk Müşvirliği Tercümesi Tutanak Çevirisi
Hukuki Evrak Tercümesi Tüzük Çevirisi
Hukuki Makale Tercümesi Vakıf Senedi Çevirisi
Hukuki Ödev Tercümesi Vasiyetname Çevirisi
İbraname Tercümesi Vekaletname Çevirisi
İhbarname Tercümesi Vergi Evrakı Çevirisi
İnşaat Sözleşmesi Tercümesi Yabancı Mevzuat Çevirisi
İstinabe Yazışması Tercümesi Yabancı Yargı Kararı Çevirisi
Kanun Maddeleri Tercümesi Yargı Kararı Çevirisi
Kanun Metni Tercümesi Yargıtay Kararı Çevirisi
Karar Tercümesi Yetkilendirme Çevirisi
Kefaletname Tercümesi Yönerge Çevirisi
Kira Sözleşmesi Tercümesi Yönetmelik Çevirisi