Farsça Tercüme

Farsça Hakkında Bilgi

Farsçaİran‘da konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dildir. Farsi ya da Acemce de denir.

FarsçaHint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerinin İran öbeğine bağlı dildir. 3000 yıllık bir geçmişi vardır. Zamanla Fırat Nehri‘nden Orta AsyaÇin ve Hindistan’a kadar uzanan geniş bir bölgeye yayılmıştır. İran’ın resmi dili ve Afganistan’ın iki resmi dilinden biridir. Günümüzde PakistanHindistanIrakTacikistan ve Kafkasyanın bazı yörelerinde de konuşulmaktadır.

Etkisi

Türk Dilinin en çok etkilendiği dil olup dilimize giren Arapça kelimelerin hepsi de Arapça‘dan Farsça’ya giren kelimelerdir. Bu yapısalcı dil görüşünün fikir patenti Kaymakam Eyüp Sabri Kartal‘a aittir. Yaygın olan kanaatin zıddına Türkler, Araplardan ve Arapça dan ziyade Farslardan ve Farsçandan etkilenmişlerdir. Hatta Farsi kültürden nerdeyse kendi kültürünü unutacak kadar etkilenmişlerdir. Bilindiği gibi Osmanlı‘da edebiyat dili Farsça‘dır. Mevlana eserlerini Farsça yazmıştır. Türklerin pek çoğunun mensup olduğu Hanefiliğin kurucusu Numan da Farsi‘dir. Dilimize giren dini terimlerin tamamı Farsçadır. (Hanelerin hepsi, namaz, peygamber, abdest, dost, düşman, can, canan gibi temel kavramların hepsi Farsçadır.) Osmanlı‘da edebiyat dili Farsça idi. Mevlana eserlerini Farsça yazmıştır. Fars dilinde, 4250 tane Türkçe kelime vardır. Bu kelimelerin çoğu Azeri lehçesinden Fars diline geçmiştir.

Farsça Tercüme Servisi

Farsça Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık mütercim tercümanlık mezunu anadili Farsça olan veya Farsça dili üzerine ihtisas yapmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir tercümanın günlük Türkçe Farsça ve/veya Farsça Türkçe kapasitesi ortalama 20 – 25,000 karakterdir (20 – 25 sayfa).

EDU Çeviri Farsça tercüme alanında aşağıdaki konu başlıkları doğrultusunda hizmet vermektedir:

Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri – Çevirileri

Farsça web sayfası çevirisi ve tasarımı & Bilgisayar Programları çevirileri: EDU Çeviri uzman tercümanları, ve yine EDU Grup bünyesinde bulunan grafiker ve programcılarımızdan oluşan ekibimizle, son teknoloji yazılımlarını kullanarak siteniz tüm grafik arabirimleri ve içerdiği tüm metinlerle birlikte tercüme edilmektedir.

Farsça Ticari Tercüme – Çeviri: Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, dokümanlar, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, sunumlar, araştırmalar, toplantı tutanakları, kanun ve yönetmelikler, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları v.b. yazılı tercümeler, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Farsça Teknik Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Otomotiv, Otomasyon, Hidrolik-Pnömatik, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar. Elektrik, Genel Elektronik, İletişim Cihazları, Tekstil, Kimya, İnşaat, Mimarlık, çeşitli Üretim Makineleri, Tıp Cihazları, Hava – Kara taşıt ve makineleri. Ziraat, Çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro ve bunun gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Farsça Tıbbi / Medikal Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız ve doktorlardan oluşan uzman kadromuzla Anestezi, Biyoistatistik, Dahiliye, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Tıbbi ürün lisans ve patentleri, medikal cihaz satan firmaların tanıtımları ve bu gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Farsça Hukuki Tercüme – Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından Vekâletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunların Türkçeye ve Türkçeden Farsça dilinde , mahkeme ve duruşmalarda ise ardıl çeviri hizmeti verilmektedir.

Farsça Bilimsel ve Akademik Çeviri – Tercüme: Kitaplar, Tezler, ödevler akademik araştırma ve bu gibi konularda, genellikle üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine sunulan tercüme hizmetimizdir.

Farsça Edebi ve Sanatsal Çeviri – Tercüme: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden Farsça diline çevrilmesini kapsamaktadır.

Sözlü Tercümeler – Çeviriler

Farsça Ardıl Çeviri – Tercüme: Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Özel donanım gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda, telefon görüşmelerinde ve refakat hizmetleri için idealdir.

Farsça Simültane Tercüme – Çeviri: Konuşmacının söylediklerinin eşzamanlı olarak bir tercüman tarafından hedef dile özel ses sistemleri ve tercüman odaları veya kabin sistemleri kullanılarak dinleyicilere aktarılması hizmetidir. Yabancı firma veya kişilerle yapacağınız toplantı, konferans, seminer veya çeşitli organizasyonlarınızda bire bir profesyonel tercümanlar aracılığıyla gereksinim duyduğunuz tüm dillerde Simültane Tercüme Hizmetleri verilmektedir.