Flemenkçe Tercüme

Flemenkçe Hakkında Bilgi

Flemenkçe (Flemenkçe, Flemence) Hollanda’nın ve Belçika’nın kuzey kısmını oluşturan Flaman bölgesinin resmi dili.

Belçika’da konuşulan lehçesine Flemenkçe, Hollanda’da konuşulan lehçesine Hollandaca denir. Hollandaca, Almancanın Plattdeutsch Friz diline yakındır.

Flemenkçe, Belçika devleti içinde Fransızcanın baskısına karşı mücadele vererek geçen tarihi içinde özgün bir gelenek, edebiyat ve kendi içinde lehçeler oluşturmuş, ancak Belçika’nın federal devlet yapısına bürünmesi ile Hollandaca ile ortak noktalarını tekrar keşfetmiştir. Flamanlar günümüzde yerel şivelerini konuştukları zaman “Flemenkçe konuşuyorum” (“Ik spreek Vlaams”), standartlaştırılmış eğitim, bilim ve yönetim dilini kullandıkları zaman “Hollandaca konuşuyorum” (“Ik spreek Nederlands) derler. Yine de, aksan farkları, kullandıkları bazı kelimeler ve söyleyiş tarzlarından ötürü bir Hollandalı muhatabının bir Flaman olduğunu hemen anlayabilir.

Flemenkçe, Hollanda sömürgesi olan ülkelerde (Aziz Martin, Surinam, Aruba, Guyana, Hollanda Antilleri, Virgin Adaları) de konuşulmaktadır. Geçmişte en büyük Hollanda sömürgesi olan Endonezya’da yaygınlığını sürdürmekte olup, yerel diller üzerinde büyük tesiri olmuştur.

Fransa’nın kuzeybatısındaki Nord ilinde, özellikle Dunkerque komününde de konuşulur.

17. yüzyıldan itibaren Güney Afrika’ya göçmüş olan Hollanda asıllı Buğrlar (nl:Boer-çiftci), Hollandacanın coğrafi kopukluk nedeniyle farklılaşmış bir lehçesi olan Afrikaans konuşmaktadır.

Dünyada yaklaşık 24 milyon insanın ana dil olarak Flemenkçe konuştuğu tahmin edilmektedir.

Ana dili Flemenkçe olanlar, dillerinin İngilizce, Almanca ve Belçika’da Fransızca ile müşterek noktalarını kullanarak bu dilleri öğrenmeye yatkındır.

Flemenkçe Tercüme Servisi

Flemenkçe Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık mütercim tercümanlık mezunu anadili Flemenkçe olan veya Flemenkçe dili üzerine ihtisas yapmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir tercümanın günlük Türkçe Flemenkçe ve/veya Flemenkçe Türkçe kapasitesi ortalama 20 – 25,000 karakterdir (20 – 25 sayfa).

EDU çeviri Flemenkçe tercüme alanında aşağıdaki konu başlıkları doğrultusunda hizmet vermektedir:

Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri – çevirileri

Flemenkçe web sayfası çevirisi ve tasarımı & Bilgisayar Programları çevirileri: EDU çeviri uzman tercümanları, ve yine EDU Grup bünyesinde bulunan grafiker ve programcılarımızdan oluşan ekibimizle, son teknoloji yazılımlarını kullanarak siteniz tüm grafik arabirimleri ve içerdiği tüm metinlerle birlikte tercüme edilmektedir.

Flemenkçe Ticari Tercüme – çeviri: Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, dokümanlar, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, sunumlar, araştırmalar, toplantı tutanakları, kanun ve yönetmelikler, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları v.b. yazılı tercümeler, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Flemenkçe Teknik Tercüme – çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Otomotiv, Otomasyon, Hidrolik-Pnömatik, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar. Elektrik, Genel Elektronik, İletişim Cihazları, Tekstil, Kimya, İnşaat, Mimarlık, çeşitli üretim Makineleri, Tıp Cihazları, Hava – Kara taşıt ve makineleri. Ziraat, çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro ve bunun gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Flemenkçe Tıbbi / Medikal Tercüme – çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız ve doktorlardan oluşan uzman kadromuzla Anestezi, Biyoistatistik, Dahiliye, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Tıbbi ürün lisans ve patentleri, medikal cihaz satan firmaların tanıtımları ve bu gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Flemenkçe Hukuki Tercüme – çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından Vekaletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunların Türkçeye ve Türkçeden Flemenkçe dilinde, mahkeme ve duruşmalarda ise ardıl çeviri hizmeti verilmektedir.

Flemenkçe Bilimsel ve Akademik çeviri – Tercüme: Kitaplar, Tezler, ödevler akademik araştırma ve bu gibi konularda, genellikle üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine sunulan tercüme hizmetimizdir.

Flemenkçe Edebi ve Sanatsal çeviri – Tercüme: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden Flemenkçe diline çevrilmesini kapsamaktadır.

Sözlü Tercümeler – çeviriler

Flemenkçe Ardıl çeviri – Tercüme: Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkan verir. özel donanım gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda, telefon görüşmelerinde ve refakat hizmetleri için idealdir.

Flemenkçe Simültane Tercüme – çeviri: Konuşmacının söylediklerinin eşzamanlı olarak bir tercüman tarafından hedef dile özel ses sistemleri ve tercüman odaları veya kabin sistemleri kullanılarak dinleyicilere aktarılması hizmetidir. Yabancı firma veya kişilerle yapacağınız toplantı, konferans, seminer veya çeşitli organizasyonlarınızda bire bir profesyonel tercümanlar aracılığıyla gereksinim duyduğunuz tüm dillerde Simültane Tercüme Hizmetleri verilmektedir.