Yeminli tercümanlar

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

İngilizce ya da farklı bir dilde eğitim aldıysanız ya da çeviri yapabilecek seviyede bilgi sahibiyseniz ve “Yeminli tercüman nasıl olunur?” sorusunun cevabını arıyorsanız bu yazımız tam size göre!

Çevirmenlik mesleği eski çağlardan bu yana ihtiyaçlar doğrultusunda şekil değiştirerek mevcudiyetini korumuş, dünyanın en eski mesleklerinden biri olma özelliğine sahiptir. İnsanoğlu varolduğu sürece çevirmenliğe olan ihtiyaç her zaman büyük önem taşımıştır. Kökleri böylesine eskilere dayanan ve yüksek önem taşıyan tercümanlık, zamanla kendi içinde de çeşitli uzmanlık alanlarına ayrılma eğilimine girmiştir. Bu uzmanlık alanlarına yeminli tercümanlık, simultane tercümanlık, ardıl tercümanlık gibi farklı dallar ve bu dallarda tercüme yapan çevirmenler örnek olarak verilebilir.

An itibariyle Türkiye’de yeminli tercümanlık yetkisi yalnızca noterler tarafınca verilebilmektedir. Yeminli tercümanlar, çeviri yaptıkları dilde yeterliliklerini çeşitli belgelerle kanıtlarlar ve söz konusu metnin doğru çevilmesi konusunda sorumluluk sahibidirler. Bu noktada yeminli tercüman olmak amacıyla bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirtmek gerekir. İlk olarak sayılması gereken zorunluluk, söz konusu yeminli tercümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıdır. Bunun ardından sabıka kaydının olmaması da ikinci önemli şart olarak sayılabilir. Bu iki gerekliliğe sahip yeminli tercüman adaylarının bu noktadan sonra tercüme yapacakları dilde yeterlilik sahibi olduklarını çalışacakları notere kanıtlamaları beklenir.

Noter Onayları

Dil okullarında eğitim alındığına, üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun oldunuğuna ya da yurt dışında alınan eğitimlere ilişkin diploma veya sertifikalar yeminli tercümanlık yapmak istediğiniz dilde yeterlilik sahibi olduğunuzu belgeler nitelikte işinize yarayacak, noter huzurunda kanıt olarak sunabileceğiniz belgeler arasında yer alır. Yeminli tercüme hizmetine ve dolayısıyla yeminli tercümanlara özellikle resmi makamlar arasında yürütülen yazışmalar gibi son derece önemli konularda başvurulması sebebiyle yeminli tercüman adayının başvuruda bulunulan notere mesleğini suistimal etmeyeceğine ilişkin güvence vermesi beklenir. Bu sebeple bir yeminli tercüme bürosu bünyesinde çalışıyor olmanız ve gerektiği durumlarda ulaşılabilir olmanız, bu işi yapabilmeniz için karşılamanız gereken şartlardan biridir. Aranan şartların sonuncusu olarak bu özelliklere sahip adayların yeminli tercümanlık yapmak istedikleri noterlikle aynı şehirde ikamet ettiğini kanıtlar nitelikte ikamet belgesi ibraz etmesi sayılabilir. Bu şartları yerine getirmek koşuluyla yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişi, farklı noterlere başvuruda bulunarak dil yeterliliğini kanıtlamak suretiyle birden fazla noterlikte de çalışabilir.

Yeminli tercüman adayı

Yeminli tercüman adayı bu saydığımız koşulları taşıması halinde, yeminli tercümanlık yapmak istediği noterliğe belgelerini ibraz eder. İlgili noterliğin adayın yeminli tercümanlık yapmasının önünde herhangi bir engel olmadığına ilişkin kanaat getirmesinin ardından yeminli tercüman adayı noter huzurunda ayağa kalkarak şu yemin metnini okur “Yapacağım tercümeleri, konuşulanlara, bilgi ve açıklamalara, ibraz edilen belgelere ve taleplere uygun şekilde yapacağıma, öğrendiğim veya öğreneceğim sırları açıklamayacağıma, başkalarının ısrar ve telkinleri ile hareket etmeyeceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine noter huzurunda yemin ederim.”

Hukuk Yargılama Usulü Kanunu uyarınca edilecek yeminin bir tutanakla kayıt altına alınması gerekli olduğundan, noterlikte bu şahıs adına yeminli tercüman yemin zabtı veya yeminli tercüman yemin tutanağı hazırlanır.  Bu tutanakta yeminli tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, tahsil derecesi, ev ve iş adresleri, hangi dilleri bildiği gibi bilgiler yer alır. Ardından söz konusu tutanak çift nüsha halinde tercüman ve noter tarafından imzalanır. Bu noktada başvuruda bulunan kişinin yeminli tercümanlık yapması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Hazırlanan tutanaklardan bir nüsha yeminli tercümana, bir nüsha bünyesinde çalıştığı yeminli tercüme ofisine verilir. Bir nüsha da arşiv amacıyla dosyalanarak ilgili noterlikte saklanır.

Her meslek için geçerli olduğu üzere, yeminli tercümanlık yapan kişiler için de öncelikle mesleğin beraberinde getirdiği etik kurallara bağlı faaliyet göstermek büyük önem arz eder. Yeminli tercümanın çevireceği metinde geçen rakam, tarih, meblağ gibi bilgileri hatasız şekilde hedef dile çevirmesi beklenir. Bu doğrultuda yeminli tercüman, hedef dile geçen bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra yeminli tercüman, medikal veya hukuk gibi belirli uzmanlık alanı ve meslek gruplarını kapsayan alanlarda çeviri yapıyorsa çeviride geçen terimleri doğru kullanmalı, söz konusu hedef dilde mevcut kullanıma uygun bir çeviri yapmalıdır. Çeviri yapıldıktan sonra yeminli tercüman kaşesini basıp, metni imzalayarak söz konusu çeviri ile ilgili yükümlülüğü üzerine alır.

Yeminli tercüme hizmetine başta sağlık, gayri menkul, emlak, eğitim, politika, siyaset, turizm sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar sıklıkla başvurmaktadır. Resmi kurumlara teslim edilmesi gereken belgeler, yurtdışında okumak isteyen öğrenci adaylarından istenen pasaport, öğrenci belgesi, transkript benzeri belgelerin onaylanması ve tasdik edilebilmesi için bu belgelerin yeminli tercümanlarca çevirisinin yapılması şart koşulur. “Nasıl yeminli tercüman olunur?” sorusunu cevaplamaya çalıştığımız bu yazının da sonuna geldik.  Her türlü yeminli tercüman ve yeminli tercüme ihtiyaçlarınızı karşılamak için EDU Çeviri ailesi olarak hazır olduğumuzu ve size sadece bir telefon ya da e-posta mesafesinde olduğumuzu unutmayın.

Resmi kurumlara teslim edilmesi gereken belgeler
Tercüme fiyatınızı hesaplayın online sipariş verin!
Henüz yorum yapılmadı

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.