Yeminli tercüme vs Noter onaylı tercüme

Yeminli Tercüme ile Noter Onaylı Tercüme Arasındaki Fark Nedir?

Yeminli tercüme ile noter onaylı tercümenin farkı nedir sorusu, çeviri sektörüyle ilgili olarak sıkça sorulan soruların başında gelir. Bu yazımızda çeşitli gereksinimleriniz doğrultusunda ihtiyaç duyabileceğiniz yeminli tercüme ve noter onaylı tercümenin farklarını anlatmaya çalışacağız.

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılarak imzalanan ve mühürlenen tercümelere verilen genel addır. Noter onaylı tercüme ise kaynak dilden hedef dile eksiksiz ve doğru şekilde çevrilerek hazırlanan resmi belgelerin, noterde onaylanmak üzere hazırlanması sürecine verilen addır.

Şimdi de bu hizmetlerin detaylarını inceleyelim. Ülkemizde yeminli tercümanlık süreci noterlerin gözetiminde yürütülmektedir. İlgili yabancı dilde üniversite diploması olan kişiler noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman yetkisini alırlar. Her bir noter sadece kendisine bağlı çalışan, huzurunda yemin etmiş yeminli tercümanların imzalarını tasdik eder. Yeminli tercüme hizmeti pek çok farklı kurum ve kuruluş tarafından talep edilebilmektedir. Bunların arasında başta evlendirme daireleri, bankalar, üniversiteler, devlet daireleri, konsolosluklar gibi kurum ve kuruluşlar sayılabilir.

Yeminli Tercüme Çözümleri

Yeminli tercüme hizmetine pasaport tercümesi, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, vize tercümesi, diploma tercümesi, nüfus cüzdanı, yargı süreci aşamalarında düzenlenen evraklar (dava dilekçesi, bilirkişi raporu, delil teşkil edecek evrak ve malzemeler, tutanaklar, mahkeme kararları vs.) vekâletnameler, şirket kuruluş evrakları, mahkeme belgeleri, iş teklif belgesi ve istihdam sözleşmesi, işçi ve işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunlar gibi farklı belgeleri tercüme ettirmek için de başvurabilirsiniz. İhtiyaç ve gereksinimleriniz doğrultusunda başvuru yaptığınız kuruma göre değişiklik göstermek üzere bazen sadece yeminli çevirmen tarafından tercüme edilmiş bir evrak yeterli olabilmekteyken bazı kurum ve kuruluşlar ise yeminli tercüman tarafından yapılan çeviriye ek olarak noter tasdiki de isteyebilmektedir. Burada unutulmaması gereken önemli noktalardan birisi de, bir evrakın yeminli tercümesi yapılmadan o evraka noter tasdiki yapılamayacağıdır. Yeminli tercümenizi başvuruda bulunduğunuz noterliğin sürekli çalışmakta olduğu anlaşmalı tercüme bürosunda yaptırmanız en sağlıklı sonucu almanızı sağlayacaktır. Bu noktada, şimdi yeminli tercüman nasıl olunur sorusunu biraz cevaplamaya çalışalım.

Resmi Yeminli Tercüme Hizmeti

Mevcut konumda, Türkiye Cumhuriyetinde yeminli tercümanlık unvanı noterlikler tarafından verilmektedir. Yeminli tercümanlık yapmak isteyen şahıs ilgili noterliğe başvurarak gerekli koşulları taşıdığını gösteren belgeleri ibraz eder ve ardından ilgili noterin, başvuruda bulunan şahsın yeminli tercümanlık yapabileceğine karar vermesiyle şahıs, resmi olarak yeminli tercümanlık yapabilir hale gelir.

İlgili noterin başvuruda bulunan şahsın yeminli tercümanlık yapması yönünde olumlu karar vermesinin ardından söz konusu noterlikte ilgili şahıs adına yeminli tercüman yemin zaptı düzenlenir ya da bir başka deyişle yeminli tercüman yemin tutanağı hazırlanır. Başvurusu kabul gören, yani noter tarafından yeterli görülen yeminli tercüman adayı ardından, noter huzurunda ayağa kalkarak ilgili yemin metnini okur. Söz konusu yemin işleminden sonra, yemin tutanağı imzalanır. Bu noktada söz konusu tutanak ilgili taraflarca, yani yeminli tercüman ve noter tarafından imzalanır. Ardından imzalanan tutanakların bir kopyası noterlikte saklanır ve arşivlenir. Bir kopya yeminli tercümanın çalıştığı yeminli tercüme bürosuna verilir. Üçüncü ve son kopya da yeminli tercümanda kalır. Bahsi geçen bu aşamaların tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan şahıs artık noter onaylı yeminli tercüman unvanını elde etmiş olur.

Noter onaylı tercüme hizmeti ise kaynak dilden hedef dile, hata içermeyecek şekilde, eksiksiz ve doğru olarak çevrilen resmi içerikli belgelerin gereken usul, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak noterde tasdik edileceği şekilde hazırlanması sürecidir. Söz konusu belgelerin noterde tasdik edilip onaylanması için eksiksiz olarak yeminli tercümanın kaşesi ve diğer gerekli kaşelerle birlikte notere sunulması gerekir. Bu noktada önemli ve altı çizilmesi gereken noktalardan birisi de bu tercüme ve kaşe işlemlerini gerçekleştirecek çevirmenlerin noter zaptı ile yetkilendirilmesi gerektiğidir.

Noter Onaylı Profesyonel Tercüme

Bir diğer önemli nokta da çevirmenlerin noter zaptı bulunmaması durumunda kaşeleri ve imzalarının geçersiz sayılacağıdır. Resmi açıdan yüksek önem taşıyan bir hizmet olan yeminli tercümenin gerçekleştirilmesi sırasında bu konuda çeviri yapan tercümanların deneyimli, söz konusu alanda eğitim almış, profesyonel yaklaşıma sahip ve ilgili terminolojiye hakim çevirmenler olması son derece önemlidir. Bu hizmet kapsam olarak özellikle resmi evrakların hazırlanarak ilgili bakanlık ve kurumlara hedeflenen dilde çevrilip sunulmasını içerir. Pasaport, teknik şartname, nüfuz cüzdanı, ihale evrakları, ruhsat, ehliyet, evlilik cüzdanı, patent başvuruları, transkript, vekâletname gibi belgeler bu kapsam içinde ele alınır. Çevirilmesi gereken belgeler İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Arapça gibi diller başta olmak üzere aslına uygun şekilde kaynak dilden hedef dile çevrilerek ilgili kurumlara sunulur. EDU Çeviri olarak farklı dillerde sunduğumuz çeviri hizmetleri hakkında bilgi edinmek ve sorunsuz ve profesyonel bir hizmet alma deneyimini yaşamak için vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçin.

Tercüme fiyatınızı hesaplayın online sipariş verin!
2 Yorum
 • Metin
  13:15, 18 Mayıs

  Bilgilendirici bir makale olmuş, teşekkürler.

  • admin
   09:54, 03 Temmuz

   Metin Bey beğendiğinize sevindik, ilginiz için teşekkür ederiz.